SKPF:s Handlingsprogram 2020-2023

| 4 juli 2022

För information.

Den 9 och 14 juni så träffades ordinarie och ersättare i distriktsstyrelsen samt utbildningsansvarig i distriktet för att diskutera SKPF.s handlingsprogram 2020-2023. Det blev många intressanta och lärorika diskussioner.

Nu är det studiekommitténs uppgift att efter sommaren få till möten i respektive avdelning, så innehållet i handlingsprogrammet sprids vidare.

Vi hoppas att det ska leda till lika många intressanta och lärorika diskussioner i avdelningarna tillsamman med KPR-och RPR- ledamöterna och vidare till våra medlemmar. Det är viktigt att våra frågor tas upp i KPR (Kommunala pensionärsråd) och RPR (Regionala pensionärsråd) i varje kommun samt att de  diskuteras bland våra medlemmar.