SKPF:s kongress 13-15 juni 2023

| 20 november 2023

Rapport från kongressen som genomfördes på Quality Hotel Friends i Solna.

Det var Anders Wennberg från Falun, Anna Riekje Niburg från Mora, Orsa, Malung och Älvdalen, Marianne Hirsch från Avesta/Hedemora och Ulla-Britt Johansson från Ludvika/Smedjebacken. Vi var 96 ombud och 13 stycken ifrån styrelsen, totalt 109 personer och kongressen leddes av 3 stycken ordföranden och 3 stycken sekreterare. Kommunfullmäktiges ordförande i Solna Elisabeth Brolin inledde kongressen och hälsade alla välkomna. SPF:s ordförande Eva Eriksson pratade om att det är stora revor i välfärden och att det är över 2 miljoner människor i landet som har rätt till den välfärden. Hon menade att pensionärsorganisationer är allt viktigare och att vi driver olika ämnen tillsammans. PRO:s ordförande Åsa Lindestam vill höja pensionerna och strida för tänderna som inte hör till kroppen. Det tas även upp i Nordiska Kommittén. Dt är dubbelt så många som dör efter 74 år i bröstcancer. Jan Danielsson Pensionistförbundet Norge tycker att det är bra att jobba med äldrepolitik. Det var förslag på reviderade stadgar. Bland annat blev det rösträkning om att dra ned till 11 styrelseledamöter istället för 13. Efter räkning så fortsätter styrelsen att bestå av 13 ledamöter. Ändring också på Distriktsnivå. Representantskapet ska hållas senast den 31 mars i stället för senast den 10 april som det varit tidigare. Detta medför alltså att avdelningarna måste ha årsmöte senast den 1 mars istället för senast den 15 mars som det varit tidigare. Vi behandlade 76 motioner vilka de flesta gick igenom som förbundsstyrelsen bestämt. Social- och Äldre ministern Anna Tenje pratade äldreomsorg och vilka utmaningar vi står inför. Vi lever längre och är friskare. Malin Ragnegård från Kommunal pratade om pensionsgapet mellan män och kvinnor, vilka inte orkar arbeta heltid. Pensionsgapet är större i Sverige än i Norge. På grund av underbemanning är det skadligt i välfärden. 67% är oroliga att de inte ska orka arbeta fram till pensionen.  Liza delade ut 2 forskningsanslag på vardera 175 000 kronor till “Rehabilitering av sköra äldre” och “REAGERA” våld mot äldre personer.                                               Ny valberedning bestående av ordinarie: Karin Liljestrand, Norrbotten sammankallande. Lena Augustsson, Stockholm, Solveig Hansson, Dalarna, Elenor Wikman, Västmanland, Christer Eriksson, Närke. Ersättare: Siv Eriksson och Irene Rundkvist.                                                           Handlingsprogrammet.                                                                                                                                   1. Äldre ska alltid inkluderas – inte lämnas utanför.                                                                                       2. Ekonomisk trygghet- ett självständigt o gott liv.                                                                                       3. Delaktighet och inflytande inte ålderism o utestängning.                                                                         4. Dags för en god äldreomsorg.                                                                                                                   5. Äldres hälsa o välbefinnande i fokus för sjukvård o tandvård.                                                                 6. Hjälpmedel o modern teknik för ökad trygghet.                                                                                       7. Ett bra boende – en rättighet också för äldre.                                                                                             8. Förebygg genom hälsosamma o säkra levnadsförhållanden.                                                                     9. SKPF Pensionärerna – en påverkanskraft i Sverige och i nordiskt samarbete.                                   Karin Liljestrand sekreterare och Lars-Inge Larsson kassör i Förbundsstyrelsen tackade för sig. Anna Riekje var upp och tackade Lars-Inge med en Dalahäst från avdelningarna i Dalarna.                              Ny styrelse i Förbundet: Liza de Paulo Sandberg, omvaldes som ordförande, Lars Bromander, Vice ordförande – Stockholm, Barbro Westergren, Sekreterare – Falköping, Per-Ulf Sandström, Kassör – Boden, Anders Wennberg – Dalarna, Lars Hedin – Södermanland, Kerstin Billmark – Göteborg, Gun-Britt Arvholm – Värmland, Leif Nordin – Skåne, Ingrid Klasson – Östergötland, Eva Fors – Västernorrland, Leif Kindblom – Sörmland, Ola Olander – Kalmar.                                                                          Kongressens uttalanden: Sätt stopp för nedskärningar och oacceptabla skillnader i äldreomsorgen, Akut behov av en tandvårdsreform för äldre och Dags för politikerna att agera i pensionsfrågan.