Utbildning för studieansvariga.

| 21 november 2021

Information från utbildningen av avdelningarnas studieansvariga.

Den 11 oktober hade Ingrid Halvarsson, utbildningsansvarig i distriktet kallat in avdelningarnas studieansvariga för utbildning. Det var sex studieansvariga från fem avdelningar som träffades i avdelning 57:s lokaler i Borlänge. Anki Dåderman – avdelning 92 Nedansiljan, Ingrid Norberg – avdelning 57 Borlänge, Birgitta Andersson och Gunilla Sandahl/Almgren – avdelning 109 Avesta,

Margareta Höglund – avdelning 90 Mora, Kerstin Johansson – avdelning 6 Falun. Med vid utbildningen var även distriktets ordförande Ann Chrona och kassör Karin Hansson.

På förmiddagen gick man igenom avdelningarnas studieverksamhet samt erfarenhetsutbyte. Det finns en utmaning i att få igång studiecirklar. Utbildning för valberedning, avdelningarnas styrelser och KPR (kommunala pensionärsrådet) och RPR (Regionala pensionärsrådet) kommer genomföras under våren 2022. Då kommer även nya stadgarna och handlingsprogrammet att tas upp.

Regler för utbildningsmaterial och genomgång av förbundets kursmaterial togs upp på eftermiddagen. Tidigare har en pärm med utbildningsmaterial upprättats som behöver ses över för att byta ut och sätta in nytt material. Studieansvarigas uppdrag att tydliggjordes.

Behovsinventering genomfördes. Det diskuterades att starta en arbetsgrupp inom studieansvariga där man kan stötta och hjälpa varandra med uppdraget.

Alla kände att det var bra att träffas för att diskutera uppdraget mm.