KPR utbildning

| 22 maj 2023

Distrikt Gävleborg har haft en utbildningsdag för KPR ledamöter i respektive avdelning inom Gävleborg. 17 deltagare med varierande erfarenhet deltog, några var helt nya men många hade flera års erfarenhet. Det blev många diskussioner och kunskapsutbyte. Kursledare för dagen var Ingegerd Jonsson som gjorde en uppskattad genomgång av kursmaterialet.