Verksamhetsplanering

| 20 augusti 2021

Distriktet har haft planeringskonferens på Viking Cinderella den 18-19/8 2021 med styrelse, ersättare, revisor och valberedare.

Avdelningarna inom distriktet redovisade aktiviter som gjorts och planerats. Här är det Barbro och Hans från avd 41, Sandviken som berättar om avdelningens planering för 2022 och vad som gjorts under 2021 även om det varit med vissa restriktioner. Mycket intressant utbyte av idéer och diskussioner om vad som inom distriktet planeras. Förhoppningsvis blir det en distriktsfest 2022. En verksamhetsplan för 2022 har upprättats och godkänts av deltagarna vid konferensen. Intressanta och givande dagar för alla deltagarna men kanske framförallt för de nya ledamöter som deltog för första gången.