Lyckad utbildningsdag i mötesteknik

| 7 april 2022

Distrikt Sörmland samlade distrikts- och avdelningsstyrelserna till en gemensam sedan länge uppskjuten utbildningsdag i mötesteknik. Såväl nyvalda som tidigare invalda ledamöter, både ordinarie och ersättare gick igenom utbildningsmaterialen, tog nya grepp och diskuterade livligt både arbetsklimat, mötesteknik och stadgarna.

Utbildningsdagen i mötesteknik delades upp i två huvuddelar; arbetsklimatet och mötesteknik. Deltagarna fann det nödvändigt att skilja på större möten av typen medlemsmöte, årsmöte eller höstmöte och mindre möten som styrelsesammanträden, kommittéer och valberedningens möten.

För att få till stånd ett gott samarbete i styrelserna krävs det att man är uppmärksam på dominans, härskarteknik, passivitet, utanförskap och en del andra företeelser i en grupp, som kan verka hämmande på arbetet. När det gäller mötestekniken diskuterades olika funktioner man har på ett möte, förberedelser, dagordning, genomförande samt protokoll, justering och annat efterarbete.

Vi blickade framåt och konstaterade behov av ytterligare fördjupning i ämnena samt utbildning för den viktiga gruppen av valberedare. Komplettering av studiematerialen blir nödvändigt!

Några av de 30 samlade ledamöterna i Sörmland diskuterar livligt förutsättningarna för bra möten