INSTÄLLDA OCH SENARELAGDA MÖTEN TILL FÖLJD AV PANDEMIN

| 24 januari 2022

Smittan påverkar datumen för våra möten och påbjuder att vi i hög utsträckning informerar oss även via sociala medier

Tyvärr har året startat med nya skärpta krav från Folkhälsomyndigheten och Regeringen i samband med den starkt ökande smittspridningen av framför allt Omikron varianten av viruset. Stockholmsregionen är hårt drabbad med stor smittspridning och hårt tryck på sjukvården.

Styrelsen i SKPF Distrikt Stockholm har därför, tillsammans med avdelningsstyrelserna beslutat ställa in all planerad verksamhet i januari och februari. Detta innebär att datum för både t. ex. månadsmöten och årsmöten måste ändras och förbundet ger både avdelningar och distrikt möjlighet att, skjuta fram sina årsmöten så att de hålls senast den 31 maj. Det är med tungt hjärta vi känner oss tvingade till detta.

Vår förhoppning har varit att vi äntligen på det nya året skulle kunna träffas igen, prata om allt som hänt och återuppta våra normala mötesrutiner med månadsmöten, studiecirklar, resor och studiebesök.

Avdelningarna kommer därför att planera för att återuppta sin ordinarie verksamhet så snart de nya restriktionerna medger det. I årets första utgåva av vår tidning Veteranerna kan ni läsa på varje avdelnings sidor vilka medlemsaktiviteter som planeras från mars och framåt. Alla aktiviteter är dock beroende av att läget i pandemin förändras till det bättre så att restriktionerna upphör och vi alla känner oss trygga med att åka buss, pendeltåg och tunnelbana och delta i trevliga möten igen.

Nu får vi alla hålla tummarna för att smittspridningen i pandemin minskar så att samhället kan återgå till normala rutiner. Avdelningarna har kvar sin bemanning på ordinarie tider för respektive expeditions telefon.  Via e-post kan du också få svar på frågor om hur avdelningarna bedömer möjligheten att genomföra sina respektive medlemsaktiviteter. Tyvärr kan vi, för att få ut inbjudan till eventuella alternativa aktiviteter, inte enbart förlita oss på vår tidning SKPF Veteranerna. Vi kommer även att behöva använda oss av våra hemsidor och av Facebook.

Avdelningarna inom distriktet kommer löpande att informera på sina hemsidor och via Facebook om det blir förändringar i de medlemsaktiviteter som nu planeras.

Styrelsen för SKPF Distrikt Stockholm
Margareta Bohman