Rabatter på Elit hotell!

| 3 juni 2024

Medlemsförmån

Elit Hotell erbjuder dig som medlem i SKPFpensionärerna
rabatt på hotell inom Elit Koncernen!

Se mer om erbjudandet klicka här 

Elite Hotels Prisbilaga – SKPF Pensionärerna 2024