Distriktets Halvårsmöte

| 27 oktober 2021

Distriktets Halvårsmöte

Den 26/10 genomförde Distriktet sin halvårskonferens på Hotell Kramm i Kramfors. Inbjuden var Kommunalrådet  Malin Svanholm som informerade om vad de har gjort i Kramfors Kommun det senaste året, samt vad hon som Kommunalråd har för arbetsuppgifter. Hon avtackades av vår suveräna studieorganisatör Brita Semb. Birgitta Bolin rapporterade från Kongressen och undertecknad rapporterade från Distrikts ordförande konferensen i Stockholm samt från 2 digitala konferenser Demokrati 100 år samt regional jämställdhets strategi.  Ett 30 tal ombud närvarade.

Text Eva Fors Foto Eva Fors