Distriktets Höstmöte

| 27 oktober 2020

Distriktets Höstmöte

 oktober 2020

Distriktets Höstmöte

I dag har vi haft Distriktets höstmöte på Gnistan i Gullänget Örnsköldsvik

Sedvanliga mötes förhandling. Budget, Verksamhetsplan för 2021 antogs,

medlemsavgift för Distriktet 10:- oförändrat

Val av valberedning för Distriktet inför årsmötet 2021

Valda blev Kerstin Nilsson/Sköld tillika sammankallande

Monika Sehlin och Gunell Nilsson.

Mötet avslutades med en förträffligt god kycklingsallad och kaffe med kaka

Foto Eva Fors