Kongressen 2020

| 28 juni 2020

Kongressen 2020

Digital minikongress 15 september.

På grund av Corona smittan har SKPF Pensionärernas förbundsstyrelse beslutat att dela upp stundande kongress i två delar. Den första delen kommer att genomföras digitalt den 15 september, medan den andra delen skjuts på framtiden tills den kan genomföras fysiskt.

Den digitala kongressen kommer att behandla stadgeändringsförslag och motioner som rör valfrågor. Val av samtliga förtroendevalda som kongressen har att utse samt årsredovisningar med tillhörande beslut om ansvarsfrihet. Därefter ajourneras kongressen och övriga ärenden behandlas vid en senare tidpunkt som den nya förbundsstyrelsen får besluta om.