Årsmöte

| 8 juni 2021

Avdelningen har genomfört sitt årsmöte 2 juni

Den 2 juni och utomhus i trädgården på Gästgiveriet kunde vi äntligen genomföra vårt Årsmöte tillsamman med 30-talet medlemmar. Mötesordföranden Theresia Jansson lotsade oss igenom sedvanliga ärenden med godkända verksamhets- och ekonomiska berättelser och med beviljad ansvarsfrihet  för styrelsen. Kerstin Lagberg omvaldes till ordförande på 2 år och till ledamöter på 2  år omvaldes Kerstin Markvardsen, Gunilla Johansson och Maj Lundkvist. Till ersättare på 1 år omvaldes Birgit Kindahl, Ulla Ahlberg, och Anja Levoska. Kvar i styrelsen på ett år är Jan-Ove Olsson, Ingegerd Åkerlund och Eva Olsson. Valberedningen med Alf Egnerfors, Bo Larsson och Inger Eriksson omvaldes. Kerstin Lagberg rapportera om aktuella frågor samt avsluta mötet med en önskan om att åter kunna samla medlemmarna till möten och aktiviteter. Tack till presidiet med vackra rosor. Efter mötet serverades en gemensam lunch.