Årsmöte

| 8 mars 2022

Den 7 mars hade vi vårt Årsmöte på seniorcenter i Eskilstuna.

I ett nästan fullsatt seniorcenter kunde ordförande Kerstin Lagberg hälsa alla medlemmar välkomna och öppna mötet. Till att leda dagens årsmöte valdes Leif Kindblom som ordförande och Ingegerd Åkerlund som sekreterare. Verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse för 2021 godkändes, vidare godkändes revisorernas berättelse samt ansvarsfrihet för styrelsen. Sen genomfördes val till ny kassör valdes Ulla Ahlberg efter Jan-Ove Olsson som avsagt sig fortsatt kassörs uppdrag, vidare valdes Ingegerd Åkerlund och Gunbritt Fransson till ordinarie ledamöter i styrelsen. Som ersättare i styrelse valdes Birgit Kindahl, Anja Levoska samt Margareta Leonardsen, och till revisor ersättare valdes Inger Gustavsson. En insamling till Ukraina gjordes med resultat 2087 kr.

Sen fick vi en musikalisk resa till ungdomens musik på 50-talet med Björn Hemstad, det blev många minnen och till och med så var det några som tog chansen att rocka loss. Det bjöds på kaffe och landgång innan det var daggs att avtacka de som avgått under året.