Årsmöte

| 6 mars 2020

Måndag 2 mars på Seniorcentrum i Eskilstuna

Avtackningar och hedersutmärkelse var ett par punkter på vårt välbesökta Årsmöte 2 mars. På bilden kram och tack från ordförande Kerstin Lagberg till avgående Solveig Bragman, som efter ett flertal år i styrelsen  på egen begäran lämna sitt uppdrag. Även Göran Augustsson och Ingalill Einer har avböjt omval och avtackades med blomma.

I övrigt sedvanliga årsmötesförhandlingar , som rutinerat och snabbt genomfördes av en inte helt obekante Jimmy Jansson. Berättelse över 2019 års verksamhet och ekonomi godkändes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

Val till styrelsen- Jan-Ove Olsson omvaldes till kassör, Ingegerd Åkerlund och Eva Olsson omvaldes till ledamöter och Kerstin Markvardsen tidigare ersättare, blev ny ledamot. Till ersättare omvaldes Birgit Kindahl och nyvaldes Anja Levoska och Ulla Ahlberg. Årsmötet nominerade ledamöter till distrikt- och förbundsstyrelse samt föreslog Jan-Ove Olsson som ombud till Förbundskongressen i juni.

Hedersnålar för gott arbete som förtroendevald fick Gun-Britt Hagström, Ulla-Britt Forsell, Eva Olsson, silver, och guld till Anette Skau oc Kerstin Lagberg.

Avslutningsvis sång och musik med Elisabeth Lord Och Tommy Gunnarsson samt tack från ordförande Kerstin Lagberg till medlemmar och förtroendevalda för 2019 som nu läggs till handlingarna.