Medlemsmöte

| 7 augusti 2019

Den 5 augusti samlades SKPF pensionärerna för första möte efter sommaruppehållet.

Ordförande kunde hälsa ett 12o tal medlemmar välkomna, på dagens möte fick vi information av Sörmlandstrafiken om busstrafiken i Eskilstuna. Vidare informera Maj Lundkvist att SKPF samt PRO i Länet inbjuder till en inspirationsdag den 13 september på Safiren i Katrineholm, temat för dagen är ett Friskt Åldrande. För dagen underhållning svarade Kaj Lärka med sång dragspel och en del roliga historier som uppskattades av deltagarna. Avslutningsvis var det lottdragning.