Medlemsmöte

| 11 januari 2020

Så var det dags för årets första medlemsmöte den 7 januari.

I ett nästan fullsatt Seniorcentrum kunde Ordförande Kerstin Lagberg hälsa alla välkomna till årets första medlemsmöte. Vi fick information om kommande aktiviteter samt information från Förbundet att avisering av medlemsavgiften sänds ut i slutet av januari. Sen var det dags för Gun och Gunnar Eriksson att med bild och musik ta oss med på en resa i Sydstaterna. Och sen var det tid för kaffe och lottdragning.