Medlemsmöte

| 8 september 2020

På Seniorcentrum 7 September

Så var det åter ett begränsat medlemsmöte med föranmälan samt begränsat antal deltagare ca 35 medlemmar deltog. Dagens inbjudna gäst var Henrik Sjölund från Eskilstuna Kommunfastigheter som i ord och bild berätta om kommande bostäder för äldre. Henrik gick igenom olika typer av boende bland annat 65+ boende hyresgäst över 65 år, vanliga lägenheter. Trygghetsboende-Hyresgäst över 70 år gemensamma ytor och trygghetsvärd, vanliga lägenheter med eget kök. Vård-och omsorgsboende hyresgäst via kommun särskilt utformade lägenheter med vård och omsorgspersonal samt gemensamma ytor.  Ordförande Kerstin Lagberg informera om höstens aktiviteter samt rapporter från Kommunala pensionärsrådet samt arbetsgrupper. Ett bra genomfört möte med distans till varandra samt avslutningsvis fika.