Medlemsmöte

| 5 oktober 2021

På Seniorcentrum den 4 oktober

Ett 70 tal medlemmar hade hörsammat vår inbjudan till medlemsmöte, vi fick en bra information om Vårnäs Behandlingshems arbete i Sörmland med bland annat missbruksvård, ungdomsvård och familjerådgivning, verksamheten drivs av de Sörmländska kommunerna samt Region Sörmland. Vi fick också lyssna till underhållning av tre gitarrister i samarbete med ABF.  Det togs beslut om nästa års budget samt oförändrad avgift till föreningen 145:- kronor. Rapport från Förbundets Kongress som genomfördes fysiskt på Aronsborg i Bålsta, 68 motioner behandlades, nytt handlingsprogram antogs, samt tre uttalanden om Pensioner Äldreomsorg samt Kommun/Regionala pensionärsråd. Och självklart kaffe och smörgås med ett lotteri. Vi hade också en insamling till Världens barn tillsammans med inträde samt lotteriet totalt 2905:- kronor.