Medlemsmöte

| 6 november 2018

Den 5 november var det dags för vårt månadsmöte

I ett helt fullsatt Seniorcenter i Eskilstuna genomförde vår avdelning 8 sitt novembermöte med aktuell information från Förbundet och vårt Distrikt. En verksamhetsplan och budget för 2019 presenterades med ett godkännande av förslaget, vidare beslutades om arvoden och ersättnings bestämmelser. Medlems avgiften kommer att höjas med anledning av att Förbundet kommer att höja sin del från 100:- kronor till 110:- vår avgift är oförändrad 35:- kronor ny avgift för 2019 blir 145:- kronor. Mötesdeltagarna fick också en redogörelse om ansökan av bostadstillägg för pensionärer med anledning av att ca 100 tusen pensionärer kan ha rätt till tillägget enligt Pensionsmyndigheten. Sen var det dags för lite underhåll av Min kompis och Jag samt Kaffe och smörgås som våra eminenta “Kaffebönor fixade galant, därefter var det dags för lottdragning.