Avtackning Årsmötet

| 21 mars 2023

Årsmötet tackade ordförande Goldy Farland för många fantastiska år, samt i styrelsen avtackades Sonja Ahlberg, Inga-Lisa Pettersson och Gudrun Halltorp.