Föreläsning via ABF

| 28 oktober 2019

Samarbete med ABF gällande föreläsningar.

Under augusti månad genomfördes planering av en föreläsning gällande pension – inför pension, när jag går i pension eller livet som pensionär.
Föreläsningen handlar i ett brett perspektiv om vad jag behöver tänka på gällande pension och här kan man diskutera och delge varandra synpunkter.

Vid behov kan det efter föreläsningen anordnas studiecirklar eller andra träffa för att diskutera vidare.
Gå in på ABF:s hemsida för mer information.

Avdelningen kommer att planera in fler föreläsningar via ABF gällande:
Kontantlösa samhället….
Säkerhet i vardagen/bedrägerier, bjuda in polisen mm.
Det finns även möjligheter att starta egna studiecirklar via ABF.

Vid funderingar tag kontakt med någon i Styrelsen.