Höstmöte

| 15 november 2021

Rapport från Höstmötet

“SKPF avdelning 6 i Falun har genomfört Höstmöte den 13 oktober.

Avdelning 6 genomförde sitt höstmöte den 13 oktober på Kristinegården. Det var trevligt att träffas om än fortfarande, med coronaavstånd. Det var 21 medlemmar på mötet.

Anders Wennberg valdes som ordförande för mötet och Ann Chrona som sekreterare. De sedvanliga mötesförhandlingarna genomfördes. I budget och verksamhetsplan för 2022 så planeras det för aktiviteter och även någon bussresa. Eventuellt till Hälsingland, då den resan blev inställd 2020. Styrelsens arvoden och uppvaktningspolicy fastställdes, samt att medlemsavgiften blir oförändrad.

Avdelningens årsmötet blir den 8 mars 2022.

På mötet fick lite sent omsider Gunilla Sjödin och Stig Henrysson hedersutmärkelse för alla de år som de varit aktiva i avdelningen. Gunilla som ordförande och Stig som kassör. De fick en varsin guldnål. Gunilla och Stig  var med och startade upp avdelning 6  år 2010, efter att Faluavdelningen har varit i ”vila” något år.

Efteråt serverades kaffe med smörgås.”