Höstmöte

| 2 november 2020

Rapport från höstmötet.

Avdelningens Höstmöte, genomfördes enligt stadgarna den 14 oktober. De var det första mötet efter årsmötet som var den 11 mars. Efter det har inga aktiviteter utifrån 2020 års verksamhetsplan utförts utan FHM:s rekommendationer. Höstmötet var corona-anpassat. Det som bl.a. behandlades var Budget 2020-2021, Verksamhetsplan 2021, arvoden för styrelsen som blev oförändrade.
Styrelsen vill tacka medlemmarna för engagemanget på Höstmötet.