Höstmöte

| 28 oktober 2019

Höstmöte den 10 oktober

Vårt möte ägde rum på Kulturhuset i Jungfrun. Mötet öppnades av Gunilla Sjödin som hälsade alla välkomna. Sara Lundgren verksamhetschef på Falu kommun, fick ordet och hon pratade på ett, trevligt och tydligt sätt om att fallolyckor orsakar många dödsfall för äldre människor t.ex mattkanter, sladdar eller saker som står på fel ställen, nattlampa om man måste upp på natten, bra belysning. På vintern är broddar bra. Sara tackades med en varm applåd.
Vi fick en ekonomirapport av vår kassör Jan Lindholm, vår ekonomi är god men mötet beslöt att höja avgiften med 10 kronor till avdelningen, ny medlemsavgift blir 150 kr om året. Arvoden till styrelsen är oförändrad.
Det finns några platser kvar till ”julbordskryssnigen” och julkaffe på Sveden.
Medlemsbrev till alla medlemmar kommer februari 2020 med information om
resor, utflykter, studiebesök, cirkel mm. Kom gärna med egna förslag och önskemål.
Tom Bergenenger spelade och sjöng för oss. Kaffe, te och smörgås bjöd vi på.
Ordförande och sekreteraren fick en varsin fin blomma.