Slättagymmet

| 22 november 2022

Information om Slättagymmet.

Efter att ha haft möjlighet att gymma på Slättagymmet är det ca 10 medlemmar som kommer för att prova på och som återkommer varje torsdag. Det är mycket trevligt att få pröva de olika maskinerna. Det är en sammahållning bland deltagarna och man hjälper varandra och nya som kommer och vill gymma. Chansen att få gymma varje torsdag kl 16.00-17.00 kommer att fortsätta under våren 2023. Det är mycket positivt bland deltagarna och finns plats för fler.