Valberedningen

| 18 november 2019

Inför Årsmötet den 11 mars 2020. (OBS, nytt datum)

Ordföranden avgår. Nyval på 2 år.
Mandattiden (2 år) är slut för en ordinarie styrelseledamot, ska väljas.
Styrelsesuppleanter (2 st) och revisorer (2 st) väljs på ett år, så dom posterna ska också tillsättas.
Sen kan vi också ha elever i styrelsen! Så om nån vill prova på så går det bra. Då är dom utan ansvar.
Nomineringar till distriktet representantskap görs på årsmötet, 2 ordinarie och 2 ersättare. (Den som väljs representerar avdelningen tillsammans med andra avdelningar på distriktets höstmöte och årsmöte)
Vi ska också välja 2 ordinarie och 2 ersättare till ABFs representantskap. Till representantskapen kan det gärna vara medlemmar utanför styrelsen.

Det ska även väljas två ledamöter till valberedningen, på 1 och 2 år. (Det går att erbjuda sig som valberedare redan nu!)

Har du förslag på personer till något av dessa uppdrag ring mig på 070-698 80 87 eller maila mig på marget.sandberg@gmail.com. Gärna så snart som möjligt eller senast den 1 mars 2020.

Du behöver inte ta kontakt med eller fråga personen du tänker förslå, det gör jag!

Margret Sandberg
Valberedningen.