Årsmöte

| 31 mars 2020

Årsmöte 2020

Årsmötet som ägde rum i Betlehemskyrkan den 27 februari samlade 55 deltagare. Mötet inleddes med några ord från ordföranden Margareta som hälsade alla välkomna. Därefter genomfördes parentation  för de medlemmar som avlidit under det gångna året. De hedrades med en dikt framförd av Kaisa Engel. Adam Lind spelade en vacker visa till deras minne. Adam stod senare för underhållningen. Sedan öppnades årsmötet och till ordförande valdes Ina Fagerlund och Solveig Rönn valdes till sekreterare. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet på förslag av revisorerna. SKPF avd 18 ska under 2020, förutom månadsmöten, fortsätta erbjuda aktiviteter  i form av cirklar och resor. Efter smörgås och kaffe avtackades vår eminenta värdinna, Iris Åhle’n med blommor och applåder. Mötet avslutades som vanligt med lottdragning.

Text Gerd Foto Gerd