Årsmöte

| 7 mars 2022

Årsmöte 24 feb 2022

Mötet öppnades med en parentation. Kaisa Engel läste en dikt. Därefter spelade “Tom och dom” en vacker melodi till minne av de medlemmar som avlidit under 2021.

Mötet samlade 46 medlemmar.

Verksamhetsberättelsen och revisionsberättelsen för 2021 föredrogs och godkändes. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

Tom och dom stod för underhållningen. En fin blandad repertoar som uppskattades av publiken. (se bild)

Efter kaffet blev det lottdragning som fick avsluta mötet.

Text Gerd Foto Gerd