Årsmöte

| 15 mars 2023

Årsmötet 23 februari

Mötet öppnades med en tyst minut för de medlemmar som avlidit under det gångna året.

Margareta hälsade 44 medlemmar välkomna till mötet som startades med en kaffestund och underhållning av Farbror Frej innan årsmötet fortsatte.

Verksamhetsberättelsen föredrogs och godkändes liksom revisionsberättelsen. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

Nomineringar gjordes till distriktet, kongressen och till förbundet. Lisa Di Paula nominerades till förbundsordförande.

Information efter årsmötet:

Lennart pratade om olika bedrägerier mot äldre. Bedrägerier på telefon har ökat med 70%.

ÄR DU OSÄKER- LÄGG PÅ LUREN. DU BEHÖVER INTE VARA ARTIG MOT EN BEDRAGARE.

Gunilla informerade om en cirkel som vi startat “sticka och skicka”. Vi stickar vantar, mössor, sockor mm och skickar till de krigsdrabbade i Ukraina.

Vi vill gärna ha förslag på aktiviteter för seniorer. Har du någon idé eller önskemål så hör av dig till styrelsen tel 070-329 69 22.