årsmöte

| 13 mars 2019

Årsmöte i Betlehemskyrkan

Årsmötet som ägde rum i Betlehemskyrkan den 21 februari samlade 68 deltagare. Mötet inleddes med några ord från ordföranden Margareta Bergström som hälsade alla välkomna. Därefter genomfördes parentation för de medlemmar som avlidit under året. De hedrades med en dikt framförd av Kaisa Engel. Duon Grannarna spelade en vacker visa till deras minne. Grannarna stod senare för underhållningen med sång och musik av varierande slag. Sedan öppnades årsmötet och till mötets ordförande valdes Åsa Viklund Lång och Solveig Rönn valdes till sekreterare. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet på förslag av revisorerna. Margareta Bergström fick fortsatt förtroende som ordförande för vår avdelning. Övriga styrelseledamöter är Solveig Rönn, Eva Olsén, Kaisa Engel, Birgitta Wadman, Gerd Karlsson, Karin Olsson och Lennart Kristoffersson. SKPF avdelning 18 ska under 2019, förutom månadsmöten, fortsätta erbjuda aktiviteter i form av cirklar och resor. Med anledning av SKPF:s 70-årsjubileum bjöds det på smörgåstårta till kaffet. Mötet avslutades som vanligt med lottdragning.

Text Gerd Karlsson Foto Gerd Karlsson