Medlemsmöte 20 oktober

| 2 november 2022

Budgetmöte

Mötet samlade 45 medlemmar. Ordförande Margareta Bergström läste upp verksamhetsplan för 2023 som godtogs av mötesdeltagarna.

Kassör Eva Olse’n redogjorde för nästa års  budget som antogs enhälligt.

Margareta informerade om att medlemsavgiften för nästa år kommer att höjas med 20 kronor till 220 kronor. Vi fick också informationen från Folksam att f.o.m 1 november så ingår 5 timmar juristhjälp i hemförsäkringen.

Underhöll gjorde Egons kvartett med fint gitarrspel och skön stämsång.

Efter kaffe och smörgås blev det lottdragning.