Medlemsmöte 22 oktober 2020

november 2020

Verksamhetsplan och budget för 2020

Margareta hälsade 19 medlemmar välkomna.

Verksamhetsplanen och budgeten för 2021 godkändes.

Margareta informerade om att medlemsavgiften blir densamma nästa år. Influensavaccineringar är i full gång.

Kongressen har genomförts digitalt. Till ny förbundsordförande utsågs Liza Di Paolo.

Nästa år kommer det att kosta 280 kr/år för pensionärer att åka buss mellan 9-15 vard. Inte klart från när det ska gälla.

Fixarteamet (Gävle kommun) hjälper pensionärer över 75 år med inom-och utomhusarbeten. Kostar inget. Boka 026179100

Kajsa, Ewa och Solveig har varit på träffar med olika organisationer som jobbar med ett projekt som vill motverka ensamhet hos äldre i kommunen.

Promenader i Hemlingby varje onsdagkl 10. Bra aktivitet i coronatider. Tänk på att hålla avstånd.

Efter kaffe och smörgås och underhållning av Gunnar Sundberg avslutades mötet.

 

Text Gerd Foto Gerd