Medlemsmöte

| 26 februari 2023

Nomineringsmöte

Cirka 35 medlemmar samlades till vårt nomineringsmöte den 26 januari.  Vår avdelning saknar valberedning så styrelsen får agera valberedning . En lösning som vi inte är nöjda med. Är du eller känner du någon som kan vara intresserad så kontakta styrelsen.

En representant från ABF informerade om studiecirklar som ABF har i egen regi, men att vi kan starta egna cirklar i nästan vad som helst och få bidrag från ABF.

Den 6 mars startar vi en stickgrupp som ska skänka våra alster till något välgörande ändamål  t ex Ukraina.  Vi kommer att träffas varannan måndag kl 13-15.30 i ABF:s lokaler på Brunnsgatan. Är du intresserad av att vara med så kom dit . Du behöver inte anmäla dig och det är gratis.

Mötet avslutades med kaffe och smörgås och det sedvanliga lotteriet.