Medlemsmöte

| 1 juni 2023

Betlehemskyrkan 27 april

Mötet gästades av Ann-Charlotte Jansson från kommunen som redogjorde för projektet Gävle en äldrevänlig kommun. Hon berättade om bakgrunden och vad man ska jobba med i framtiden. En treårig handlingsplan har tagits beslut om i kommunfullmäktige. Planen finns på nätet och kan fås hem efter kontakt med Ann-Charlotte.

Ordförande Margareta informerade om kommande möten och aktiviteter. Rapport från det senaste KPR mötet lämnades av Gerd. Lennart informerade om kurser i hemberedskap och tipsade om MSB:s hemsida.

Kaffe och smörgås serverades innan mötet avslutades med lottdragning.

Text Gerd Foto Gerd