Medlemsmöte

| 24 mars 2024

Årsmöte

Den 29 februari hade avdelning 18 sitt årsmöte på Betlehemskyrkan.

Mötet inleddes med en parentation av, under förra året, bortgångna medlemmar, med en tyst minut.

Mötesdeltagarna godtog alla punkter på dagordningen. Alla omval och nyval röstades igenom.

Styrelsen består av:

Margareta Bergström ordförande

Solveig Rönn sekreterare

Eva  Olse’n  kassör

Gunilla Larsson

Lennart Kristoffersson

Erling Olse’n

Gerd Karlsson

Birgitta Wadman

Yvonne Lipskog

Efter underhållningen som SkRammelorkestern stod för serverades kaffe med smörgås.

Mötet avslutades sedvanligt med lottdragning.

Text Gerd Foto Birgitta