Medlemsmöte

| 13 februari 2024

Medlemsmmöte/nomineringsmöte 18 januari

Årets första medlemsmöte/nomineringsmöte genomfördes på Betlehemskyrkan den 18 januari.

Trubaduren Tomas Åström stod för den fina underhållningen.

Efter kaffe och smörgås ägde lottdragningen rum. Nio glada vinnare kunde gå hem 100 kronor rikare.

Stickgruppen hade försäljning av sina alster. Behållningen går oavkortat till “Läkare utan gränser”.

Text Gerd Foto Gerd