Seniorvarvet

| 3 oktober 2022

Boulognerskogen 1 oktober

Ett trevligt arrangemang i syfte att främja fysisk aktivitet och allmänt välbefinnande ägde rum i helgen. Deltagarna gick ett varv, drygt 800 m. Utefter banan fanns stationer med underhållning, dricka, frukt och godisbit. I målgången utdelades medaljer och kaffekuponger. SPF seniorerna, ABF, SKPF pensionärerna, Studieförbundet vuxenskolan och PRO deltog tillsammans med Gävle kommun.