Smart senior.

| 22 december 2019

Gör så här för att få tillgång till smart senior rabatter.

Gå in på länken nedan för att registrera dig och få tillgång till alla smart seniors rabatter:

https://smartsenior.se/skpf

Vill du ha personlig hjälp, kontakta medlemsservice på telefon 08-41042610.

Text Gerd