Styrelsemöten i avd. 1 under 2019

| 14 februari 2019

styrelsen sammanträder under 2019 tid: 10.00 på SKPF Älvsborgsgatan 11

vårens styrelsemöten i avd. 1

7 februari

7 mars

4 april

2 maj

höstens styrelsemöten i avd. 1

12 september, heldags planeringsmöte

31 oktober

5 december