Styrelsemöten i avd. 1 under 2022

| 14 februari 2019

styrelsen sammanträder under 2022 tid: 10.00 på SKPF Älvsborgsgatan 11

vårens styrelsemöten i avd. 1

9 februari

9 mars

13 april

11 maj

höstens styrelsemöten i avd. 1

7 september, heldags planeringsmöte

12 oktober

10 november

7 december