SKPF Avd 16 Gotland

| 4 september 2023

Vi inbjuder våra medlemmar till Studiebesök vid Region Gotlands Återvinningscentral Västra Törneqvior i Visby. Måndagen den 25 September kl 13.00 möter vi upp för att hänvisa till parkering. Anmälan till Maggan på tel 0720 04 88 69. I samarbete med ABF.