Verksamheten 2023

| 21 april 2023

Verksamheten 2023 i samarbete med ABF

VERKSAMHETEN 2023
JANUARI
10/1 Krisberedskap kl 13,00 INSTÄLLT
19/1 Kompisbord kl 14,00

FEBRUARI
7/2 Träffar f börjar handarbete kl 13,00.INSTÄLLT
21/2 Årsmöte kl 13,00

MARS
15/3 Äldre i trafiken 13,00
29/3 Mat för äldre kl 13,00 INTÄLLT

APRIL
20/4 Anhörig stöd kl 13,00
24/4 Kompisbord kl 14,00

MAJ
11/5 Stadsvandring kl 13,00
31/5 Bussutflykt Gotland “heldag” Samling vid Kaiserporten i Visby. Bussen avgår kl 09.00 och är tillbaka i Visby senast kl 16.00 Anmälan senast Torsdagen den 25 Maj till Anders 0707 697358 eller till avdelningen 0720 048869

7/6 Grillning Högklint kl 13,00 Anmälan senast 4/6 till Maggan 072 0048869 eller till
Leifi 072 5318596

20/6 Besök Gotlands djurpark kl 13,00 Kostnad 100:- Se annons Hela Gotland

25-28/7 Bussresa utanför Sverige “Inställt” För få deltagare.

AUGUSTI
10/8 Kompisbord 14,00

28/8 -29/8 Planeringsdagar Styrelsemöte.

SEPTEMBER
7/9 Träffar för handarbete kl 13,00 utgår, det blir i stället Krishantering.

Halkkörning datum ej bestämt.

13/9 Utskick 13.00
25/9 Studiebesök Återvinningscentralen kl 13,00

OKTOBER
11/10 Höstmöte kl 13,00
18/10 Studiebesök Gotlands Snus och Gotlands Whisky kl 13,00

NOVEMBER
13/11 Kompisbord kl 14,00

DECEMBER
7/12 Jultallrik kl 13,00

Detta är preliminära datum så dessa kan bli justerade
OBS! Nytt telefonnummer från den 1/12
072-0048869