Medlemsmötet den 11 mars kl. 14.00 i Hallstaparken Hallstahammar

| 14 februari 2020

På medlemsmötet fick vi får lära oss kring krisberedskap av en informatör Ulf från civilförsvaret. Aktuell information gavs om SKPF distriktets medlemsresa med Birka den är fullbokad men kan få boka sig på reservplatser. Till den hemliga resan den 3 juni finns några platser kvar. Maud informerade från äldre ombuden i Hallstahammar bl.a. om seniormottagningen och möjligheten till fixarhjälp. Fika med goda mackor serverades. Vi hade lotteridragning. m.arr. var ABF