Årsmöte

| 14 juni 2021

Årsmöte 2021 06 14

Årsmötet 2021 hölls utomhus på Royal by Mathias. Vi var 49 medlemmar som samlades där och startade med en god lunch på restaurangen. Därefter hölls sedvanliga årsmötesförhandlingar.

Bert Olsson valdes till ordförande för mötet och verksamhetsberättelsen för 2020 behandlades. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamheten.

Till ordförande 2 år valdes Brita Semb och till sekreterare 2 år Laila Gäderblom.  Ersättare i styrelsen 1 år Lena Höglund, Birgitta Törnberg och Ingrid Sundin. Ordinarie revisor 2 år Rune Danielsson  och revisorersättare 1 år Bert Olsson.

Ordförande Brita Semb redogjorde för framtida aktiviteter där annons kommer i Tidningen Ångermanland för bokning.

Mötet avslutades och regnet som hängde i luften höll sig undan som tur var.