Måndagsmöte 5 oktober 2020

| 8 oktober 2020

Måndagsmöte på Sambiblioteket, Olof Högbergssalen, kl. 11.00 5 oktober 2020

Vi träffades äntligen för ett måndagsmöte på Biblioteket, Olof Högbergssalen. Där var det dukat för biosittning med gott om plats mellan varandra.

Jonas Nyberg, enhetschef och Helena Salonen från Överförmyndarenheten informerade om godmanskap, förvaltarskap, anhörigbehörighet, fullmakter och ansvaret med att företräda en annan person. Kurser anordnas för de som är intresserade av att ta på sig ett uppdrag.

Anders Hägg från ABF kom och berättade att pengar har sökts och erhållits från Socialstyrelsen för ett projekt vars syfte är att minska ensamheten för äldre. ABF i samarbete med PRO och SKPF har startat TRÄFFEN där kostnadsfria verksamheter erbjuds och är förlagda till ABF:s lokaler i Härnösand. Lokalerna hos ABF är Coronasäkrade. Ring ABF 0611-20467 för mer information.

En minnesstund för Irma Kjellin som avled 9 september tog vid. En otroligt duktig och omtyckt kvinna som utfört mycket arbete för föreningen. Vår ordförande Brita Semb uppmanade oss att tända ett ljus och tänka på Irma vid eftermiddagskaffet hemma.

På mötet beslutades om oförändrad medlemsavgift för 2021.

Så avslutades mötet och det var dags att ge sig ut i regn och rusk.