Måndagsmöte

| 29 november 2019

Måndagsmöte på Härnösandshus 11 november 2019

34 medlemmar träffades på Härnösandshus. Göran Albertsson, VD på Härnösandshus hälsade oss välkomna och visade statistik från föregående år. 1795 lägenheter finns för uthyrning och endast 29 lägenheter är vakanta i dagsläget 1 november. Viktigt att ställa sig i kö om man är intresserad av att byta bostad i framtiden.

Kommande projekt är Kristinagatan, Torsvik, Utmarksstigen (tidigare Semret) och Tulegatan.

En modell för “rättvisare hyror” och miljöinsatser redovisades.

Christer Mac Cartny, socialnämndens ordförande, meddelade att verksamheten i år ligger i balans. Talade om äldreboende, korttidsenheten upphör, ser på lösningar för nya boplatser. Uppskattade Gamlas Vänners verksamhet på äldreboendena.

Ordförande Brita tackade med blommor och tomtar. Påminde om medlemsmöte 22 januari 2020. På måndagsmötet i februari nästa år besöker vi Specialpedagogiska skolmyndigheten.