Medlemsmöte 22 januari 2020

| 26 januari 2020

Nomineringsmöte

22 januari hölls nomineringsmöte på Sambiblioteket. Ordförande Brita hälsade välkommen och Sara Nylund, Regionens vice ordförande och ordförande i RPR, började med att på ett levande sätt redogöra om vad som är på gång i Region Västernorrland. Nämnde särskilt RPR (regionala pensionärsrådet) där det är viktigt att ha en levande dialog. Inbjöd oss alla till en dag i Härnösand 18 februari gällande nära vård som Regionen har tillsammans med kommunen.

Därefter informerade Brita om kommande möten (se rutan Tillfällen)

Så nomineringar. Kerstin Viklund kassör 2 år, Bengt Fransson och Elise Lilja styrelseledamöter 2 år nominerades.

Anders Hägg från ABF underhöll sedan med Björn Afzelius välkända och vackra musik. Informerade om cirklar i ABFs regi som Hemberedskap, Digitala klyftor, Släktforskning m.m.

Som vanligt avslutning med lotteri och fina vinster.