Medlemsmöte på Parkaden

| 16 september 2023

Medlemsmöte på Parkaden 13 september 2023

13 september träffades 73 medlemmar vid höstens första medlemsmöte.

Ordförande Brita hälsade välkommen och meddelade att höstens planerade PUB-afton ställs in då de bokade artisterna hade meddelat förhinder och hoppas snart kunna meddela tid, innehåll och plats för nästa möte som då ersätter PUB-aftonen.

Vi fick besök av Sofi Hallin från Nordea som informerade om hur vi ska skydda oss från bedrägerier. Många vill åt våra pengar. Det gäller att fortsätta vara uppmärksam och misstänksam när det kommer okända samtal och mail. Att säga NEJ när något verkar fel är viktigt.

Därefter kom vår styrande majoritet i Härnösand, Andreas Sjölander och Hans Rosengren och berättade om planprogrammet när det gälla parkeringsplatserna på Skeppsbron, rivning av Nybron och bygget av ny vridbro. Fortsatta dialoger och utredningar planeras förstås innan allt detta arbete kan påbörjas. Även projektet i Torsboda och vårt nya hotell nämndes och infrastrukturen omkring detta.

Angående KPR meddelade Brita att vi nu har en ny ordförande och vid nästa sammanträde kommer förslag till nytt reglemente.

Efter en frågestund avslutades mötet och en god lunch från Royal serverades på Parkaden.