SKPF efter riksdagsdebatt: Viktigt att behålla Trygghetspensionen

Pension | 22 december 2023

Det har bara gått ett drygt år sedan det blev möjligt för de som slitit ut sig i förtid på arbetet att få Trygghetspension. Men redan nu ser regeringen över de nya reglerna. SKPF Pensionärerna ser allvarliga konsekvenser om reformen skulle rivas upp.

Trygghetspensionen infördes hösten 2022, men sedan den nya regeringen tillträdde strax därefter har det kommit signaler om att reformen kan vara hotad. Under en riksdagsdebatt om Trygghetspensionens framtid på onsdagen hänvisade äldreminister Anna Tenje (M) till att de nya bestämmelserna just nu ses över från flera håll.
Regeringen anser att det är viktigt att noga följa utvecklingen och utvärdera effekterna av de regeländringar som genomfördes”, sa Anna Tenje.
Hon menade bland annat att Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, har sett brister i en utvärdering av de förändrade reglerna.  

”Oerhört viktig ventil”
SKPF Pensionärerna ser reformen som helt nödvändig för att öka den ekonomiska tryggheten i slutet av arbetslivet.
“Vi vet att Trygghetspensionen är en oerhört viktig ventil för de som slitit ut sig i förtid på grund av bristande arbetsmiljö och tuffa arbetsvillkor. Det är bra om reformen kan göras än mer träffsäker så att fler kan få del av den. Men att montera ner den vore ett misstag”, säger Liza di Paolo-Sandberg, förbundsordförande på SKPF Pensionärerna. 

Inget tydligt besked
Under riksdagsdebatten undvek dock Anna Tenje att svara konkret på en direkt fråga om hon kommer att se till att Trygghetspensionen finns kvar. I stället vill äldreministern invänta resultaten från de översyner som görs av både Försäkringskassan och den statliga utredningen ”Sjukförsäkringen i förändring – en utvärdering” De ska vara klara under första halvåret 2024.
“Jag ser fram emot att få ta del av de adekvata, genomarbetade analyserna för att sedan ta ställning till om det är så att reglerna är otydliga och man behöver skärpa upp dem. Eller för den delen om de har lett till oönskade konsekvenser”, sa Anna Tenje. 


SKPF Pensionärerna kommer att fortsätta att följa arbetet med Trygghetspensionen noga framöver:
“Trygghetspensionen behöver finnas kvar för att de som arbetat i slitsamma välfärdsyrken inte ska tvingas ta ut sin pension i förtid, något som är en förlustaffär livet ut”, säger Liza di Paolo-Sandberg.