Årsmöte

| 9 mars 2022

Årsmöte SKPF pensionärerna avd. 30 på Restaurang LIME.

Årsmöte SKPF pensionärerna avd. 30 på Restaurang LIME.
Tisdag den 8 mars hölls SKPF Pensionärernas årsmöte på restaurang LIME. Ordförande Britt Wikman öppnade mötet och hälsade välkommen. Ca 100 medlemmar kom till årsmötet, de möttes redan när dom kom av fin musik av kvällens underhållare Mr Hamond Music, Anders Berggren. Parentation, Britt tände ett ljus, en tyst minut hölls till minne för de medlemmar som avlidit under året som gått, samt en extra tanke till alla människor som drabbas av kriget i Ukraina. Britt läste dikten Plötsligt slocknar en låga av Bo Setterlind.  Sen spelade Anders Berggren ”Amazing grace”, Oändlig nåd på svenska. Till ordförande för årsmötet valdes Jorunn Åhlberg, till sekreterare valdes Margareta Strömgren. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2021 lästes upp och godkändes. Kassör Bo Sandholm föredrog kassörens berättelse och informerade om bokslut och resultat. Årsmötet godkände den informationen. Revisorernas berättelse föredrogs av Claes Andersson och godkändes av årsmötet. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet. Val som förrättades var omval av Britt Wikman till ordförande, samt till styrelseledamöter omval av Roger Dahlqvist. En styrelseplats blev vakant och styrelsen fick i uppdrag att hitta någon som vill komma med i styrelsen.  Till revisorer valdes Claes Andersson och Göran Olsson. Valberedning blev också vakant och styrelsen fick i uppdrag att hitta representanter även till den. Styrelsen tackar för förnyat förtroende av medlemmarna och avtackar Jorunn och Margareta med varsin blomma för deras insats som presidium. Kvällens förtäring, Landgång med bordsdryck samt kaffe och kaka med vaniljsås avnjöts under trevliga samtal vid borden. Vi var alla så tacksamma att få mötas igen. Kvällen avslutades med dragning av lotteri som rönte stor uppskattning hos medlemmarna. Så hälsar vi alla välkomna till nästa månadsmöte som är den 12 april på Tiljan.

Fler bilder i Bildgalleriet

Text Britt Wikman Foto Roger Dahlqvist