Årsmöte i totohallen på travet

| 18 februari 2023

Tisdag den 14 februari höll SKPF Pensionärernas årsmöte

Tisdag den 14 februari, Alla hjärtans dag, hölls SKPF Pensionärernas årsmöte i Totohallen på Östersundstravet. Ordförande Britt Wikman öppnade mötet och hälsade välkommen. Glädjande med så många nya namn och ansikten. Nästan 100 medlemmar kom till årsmötet, som inleddes med Parentation, Britt tände ett ljus, en tyst minut hölls till minne för de medlemmar som avlidit under året som gått, Britt läste dikten Var aktsam om glädjen i livet okänd författare. Sen spelade och sjöng Jens Gustafsson ”Amazing grace”, Oändlig nåd på svenska. Till ordförande för årsmötet valdes Maria Hansson, till sekreterare valdes Margareta Strömgren. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2022 lästes upp och godkändes. Kassör Bo Sandholm föredrog kassörens berättelse och informerade om bokslut och resultat. Årsmötet godkände den informationen. Revisorernas berättelse föredrogs av revisor Göran Olsson och godkändes av årsmötet. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet. Val som förrättades var omval av Bo Sandholm som kassör , samt till styrelseledamöter omval av Christina Bondelid, Agneta Andersson och Eva-Britt Frånlund. Till revisorer omvaldes Claes Andersson och Göran Olsson. 2023 sker förbundets kongress så val av kongressledamöter gjordes av Britt Wikman och Bo Sandholm, till förste ersättare valdes Eva-Britt Frånlund och Claes Andersson, till andre ersättare valdes Christina Bondelid och Agneta Andersson. Valberedning blev också vakant och styrelsen fick i uppdrag att hitta representanter även till den. Styrelsen tackar för förnyat förtroende av medlemmarna och avtackar Maria och Margareta med varsin blomma för deras insats som presidium. Dagens förtäring, Landgång med bordsdryck samt kaffe och kaka avnjöts under trevliga samtal vid borden. Fortsatt underhållning av Jens Gustafsson som sjöng visor, bland annat Allan Edvalls Kom, Cornelius Båtlåt och Baladen om Fredrik åkare, ryske Vladimir Wysotskijs Den sentimentale boxaren, Hasse och Tages Kaffe och bullar gör mig glad samt ett flertal låtar. Avslutade gjorde Jens med Bob Dylans, Bara om min älskade väntar som översatts av Ulf Dagerby. Mötet avslutades med dragning av lotteri, fixat av Margareta Nilsson och Agneta Andersson, som rönte stor uppskattning hos medlemmarna. Så hälsar vi alla välkomna till nästa månadsmöte som är den 14 mars på Tiljan.

Jens Gustafsson

Text Britt Wikman Foto Britt Wikman